gradac izdavacka kuca

gradac casopis

biblioteke
 

Časopis „Gradac“ je osnovan 1974. godine. Osnivač je Dom kulture Čačak. Sadašnji izdavači su Dom kulture Čačak i Umetničko društvo „Gradac“. Izdavanje časopisa su pomagali: Ministarstvo za kulturu Srbije, Skupština opštine Čačak, jugoslovenski Fond za otvoreno društvo i CEEBP – Central East European Book Projekt.

Redakcija: Milosav Marinković, Milijan Milošević, Milenko Pajić i Branko Kukić

Urednik časopisa je Branko Kukić

Štampano ćirilicom
Format časopisa: 17,5 x 24 cm
Oprema Mile Grozdanić


border
 
V
AŽNIJI TEMATSKI BROJEVI

Mediala
Savremena svetska priča
Rađanje moderne drame
Luba Popović
Istok i Zapad
Istina, bitak, umetnost
Dvojnik
Kineska književnost
Žan Žene
Džekson Polok
Apokalipsa
Iz savremene mađarske kniževnosti
Magija
Paracelsus
Savremena američka književnost
Gnosticizam
Čudovišta i vragovi
Danilo Kiš
Malkom Lauri
Jevrejska mistika
Pravoslavlje i umetnost
Dado Đuruć
Tajna društva
Ernst Jinger
Viljem Blejk
Ovčarsko-kablarski manastiri
Henri Miler
Mebijus
Radomir Reljić
Klod Simon
Pravoslavlje i politika
Žilijen Grin
Artur Adamov
Gurđijev
Mistika
Majmonid
Selin
Tajna istorija kulture
Filozofija u ranoj Vizantiji
Smrt
Martin Buber
Vasko Popa
Rečnik imaginarnih mesta
Hugo Prat
Antonen Arto
Kumranski rukopisi
Enki Bilal
Beket
Harms
Bruno Šulc
Baltus
Niče
Krstaši
David Albahari
Nikola Tesla

border
 


U
SKORO IZLAZI

Melanholija
Žan Kokto
Snovi
Situacionisti
Dvor Rudolfa II


border
 


U PRODAJI


Tema broja :   Ernst Jinger 
Broj:   92-93-94 
Obim:  230 strana, sa fotografijama 
Cena:   500 din. 


detaljnije
border
Tema broja :   Klod Simon 
Broj:   108-109 
Obim:  98 strana, sa fotografijama 
Cena:   400 din. 


detaljnije
border
Tema broja :   Žilijen Grin 
Broj:   111 
Obim:  148 strana, sa fotografijama 
Cena:   400 din. 


detaljnije
border
Tema broja :   Artur Adamov 
Broj:   112 
Obim:  82 strane, sa fotografijama 
Cena:   300 din. 


detaljnije
border
Tema broja :   Majmonid 
Broj:   116-117 
Obim:  182 strane 
Cena:   400 din. 


detaljnije
border
Tema broja :   Selin 
Broj:   118-119 
Obim:  194 strane, sa fotografijama 
Cena:   500 din. 


detaljnije
border
Tema broja :   Martin Buber 
Broj:   126-127 
Obim:  188 strana 
Cena:   400 din. 


detaljnije
border
Tema broja :   Vasko Popa 
Broj:   128-129-130 
Obim:  240 strana, sa fotografijama 
Cena:   500 din. 


detaljnije
border
Tema broja :   Antonen Arto 
Broj:   136-137-138 
Obim:  190 strana, sa fotografijama 
Cena:   400 din. 


detaljnije
border
Tema broja :   Enki Bilal 
Broj:   141-142 
Obim:  108 strana, sa fotografijama 
Cena:   400 din. 


detaljnije
border
Tema broja :   Beket 
Broj:   143-144-145 
Obim:  290 strana, sa fotografijama 
Cena:   600 din. 


detaljnije
border
Tema broja :   Harms 
Broj:   146-147 
Obim:  166 strana, sa fotografijama 
Cena:   400 din. 


detaljnije
border
Tema broja :   Bruno Šulc 
Broj:   148-149 
Obim:  210 strana, sa fotografijama 
Cena:   400 din. 


detaljnije
border
Tema broja :   Baltus 
Broj:   150-151 
Obim:  162 strane, sa fotografijama
i reprodukcijama u boji 

Cena:   500 din. 


detaljnije
border
Tema broja :   Niče 
Broj:   152-153 
Obim:  212 strana, sa fotografijama 
Cena:   500 din. 


detaljnije
border
Tema broja :   Krstaši 
Broj:   154-155 
Obim:  360 strana 
Cena:   600 din. 


detaljnije
border
Tema broja :   David Abahari 
Broj:   156 
Obim:  142 strane, sa fotografijama 
Cena:   500 din. 


detaljnije
border
Tema broja :   Nikola Tesla 
Broj:   157-158-159 
Obim:  320 strana, sa fotografijama 
Cena:   700 din. 


detaljnije
border
Tema broja :   Bibliografija časopisa „Gradac“ (1-151) 
Obim:  168 strana 
Cena:   400 din. 


detaljnije
border
Tema broja :   Melanholija 
Broj:   160-161 
Obim:  256 
Cena:   500 din. 


detaljnije
border
Tema broja :   Snovi 
Broj:   162-163 
Obim:  218 
Cena:   500 


detaljnije
border
Tema broja :   Situacionistička internacionala 
Broj:   164, 165, 166 
Obim:  292 
Cena:   500 


detaljnije
border
Tema broja :   Kraj vremena 
Broj:   167, 168 
Obim:  144 
Cena:   500 


detaljnije
border
Tema broja :   Na dvoru Rudolfa II 
Broj:   169, 170 
Obim:  256 
Cena:   500 


detaljnije
border
Tema broja :   Lavkraft 
Broj:   171, 172 
Obim:  198 
Cena:   500 


detaljnije
border
Tema broja :   Barouz 
Broj:   173, 174 
Obim:  194 
Cena:   540 din. 


detaljnije
border
Tema broja :   Mlada Bosna 
Broj:   175, 176, 177 
Obim:  286 
Cena:   540 din. 


detaljnije
border
Tema broja :   Basara 
Broj:   178, 179 
Obim:  244 
Cena:   540 din. 


detaljnije
border
Tema broja :   Ruđer Bošković 
Broj:   180,181 
Obim:  0 
Cena:   0 


detaljnije
border
Tema broja :   Neobična tela 
Broj:   182 
Obim:  0 
Cena:   0 


detaljnije
border
Tema broja :   Jazz 
Broj:   183, 184 
Obim:  0 
Cena:   0 


detaljnije
border
Tema broja :   Andrija Maurović 
Broj:   185,186,187 
Obim:  0 
Cena:   0 


detaljnije
border
Tema broja :   Dendizam 
Broj:   188, 189, 190 
Obim:  0 
Cena:   0 


detaljnije
border
Tema broja :   Detinjstvo 
Broj:   191, 192, 193 
Obim:  0 
Cena:   0 


detaljnije
border


gradac povratak