gradac izdavacka kuca

gradac casopis

biblioteke

Autor: Luis Mamford
Naslov:  PriÄŤa o utopijama 


Pri?a o utopijama je možda najoriginalnije zamišljena studija utopijskog fenomena koja je do sada napisana. Posle na?elnih i detaljnih razmatranja najvažnijih dela klasi?ne utopijske literature, Mamford pomera fokus na „društvene mitove“ i politi?ke pokrete ?ije su ambicije i projekcije, od XIX veka na ovamo, presudno uticale na stanje sveta u kojem živimo. Tako se Pri?a o utopijama proširuje na sve srodne pokušaje razrešenja društvene agonije, u kojoj utopisti nisu želeli da vide sudbinu – što je njihov možda najvažniji doprinos, nezavisno od konkretnih zamisli i predloga. Kao što prime?uje Mamford, ljudi s Markiskih ostrva nisu pokazivali utopijski impuls; tamo nema strogih, ali pravednih ?uvara iz Platonove Republike; nema ni Belamijevih radnih armija, niti Herckinog knjigovodstva; nema, u projekciji, ni Morisove pastoralne idile (verovatno najljudskije od svih utopija s kojima ?emo se ovde sresti). Pošto ljudi od života nisu napravili pakao na zemlji, pitanje Izlaska se i ne postavlja. Mi smo sebi izgleda nametnuli duži i tegobniji put – samo zato da bismo se, možda, ako za to još uvek ima uslova, vratili na na?in života koji ne bi proizvodio toliko otpora i poreme?aja. Iako nije propustio da naglasi autoritarni i ?esto despotski karakter klasi?nih utopija, po?evši od Platonovih i Morovih idealnih zajednica, Mamford im ipak odaje priznanje zbog nastojanja da urede svet koji je u nekim bitnim crtama ostajao ili pokušavao da ostane ljudski. Po?etkom XIX veka taj impuls se skoro potpuno gubi: „Naše utopije iz XIX veka, sa izuzetkom Furijea, Spensa i još nekolicine zna?ajnih figura o kojima ?emo tek pri?ati, ne sanjaju o preporo?enom svetu: one samo ovaj sadašnji oboga?uju novim pronalascima. Te utopije postaju široka mreža ?elika i propisa, sve dok ne otkrijemo da smo se našli usred košmara Doba mašina, iz kojeg nema izlaza. Ako ta ocena deluje nepravedno, molim ?itaoca da uporedi utopije pre Bekona sa onima posle Furijea i proveri koliko je malo ljudskog ostalo u utopijama od XVIII veka na ovamo, kada je mašinerija koja je trebalo da podrži dobar život bila eliminisana. Te utopije su i same mašine: sredstva su postala ciljevi, a pravi problem ciljeva bio je zaboravljen.“ Luis Mamford (1895–1990) je jedna od najve?ih intelektualnih figura XX veka. Pri?a o utopijama je njegova prva knjiga (1922), posle koje je usledio niz zapaženih studija iz oblasti književnosti i umetnosti. Ipak, ve? ova prva knjiga nagoveštava Mamfordovo trajno zanimanje za najšire kulturološko istraživanje fenomena civilizacije i gradova, što je svoj izraz pronašlo u seriji radova monumentalnih razmera, kao što su Technics and Civilization (Tehnika i civilizacija, 1934), The Culture of Cities (Kultura gradova, 1938), The City in History (Grad u istoriji, 1961) i dvotomna studija The Myth of the Machine (Mit o mašini, 1967–1970). – A. Golijanin