gradac izdavacka kuca

gradac casopis

biblioteke

Tema broja: Klod Simon
Priredio:  Aleksandar Grujičić 
Broj:  108-109
Obim:  98 strana, sa fotografijama

Pri izboru tekstova za ovaj broj Gradca imali smo na umu nekoliko stvari: – naša čitalačka publika upoznala je do sada Kloda Simona u prvom redu zahvaljujući majstorskim prevodima i predgovorima profesora Ivana Dimića, pa je stoga bilo neophodno u zbornik uvrstiti prvenstveno oglede o tim, prevedenim delima; – tekstovi samog Kloda Simona odabrani su tako da predstave kako piščevo viđenje vlastite poetike, tako i ono što bismo uslovno i hronološki gledano mogli nazvati centralnim periodom njegovog stvaralaštva (drugo poglavlje romana Palas iz 1962); – trebalo bi da predloženi izbor tekstova pokaže na koliko se različitih načina Simoni može prići i da se obilnim navođenjem makar delimično omogući uvid u ostala, za sada neprevedena Simonova dela; – ova sveska Gradca ne želi da posluži kao compendium, već pre svega kao vademecum za buduća čitanja Simonovih radova; – konačno, ova je sveska od početka zamišljena sa svešću da se prema samosvojnim Simonovim tvorevinama – poslužićemo se piščevim poređenjem – odnosi kao jabuka predstavljena na platnu prema onoj koju možemo uzeti u ruku i pojesti.