gradac izdavacka kuca

gradac casopis

biblioteke

Tema broja: Martin Buber
Priredio:  Ivan Ninić 
Broj:  126-127
Obim:  188 strana

Buber je tokom celog svog stvaralačkog veka bio zainteresovan kako za jevrejsku mudrost otaca, tako i za opštu intelektualnu klimu Srednje Evrope. Rođen u Beču, odrastao je u kući svog dede Solomona Bubera, poznatog jevrejskog naučnika. Studirao je filozofiju na univerzitetima u Beču, Lajpcigu, Cirihu i Berlinu. Rano se upoznao sa cionističkim pokretom, mada ga je manje interesovala politička strana tog pokreta, a više mogućnosti jevrejskog duhovnog preporoda, što ga je približilo idejama Ahada Haama. Buberovo filozofsko stanovište polazi od osnovne premise da se ne može poimati spoljna realnost ako se ne uspostavi dijalog sa njom. Odnosi sa spoljnim svetom stvaraju se dijaloškim principom sa bićima, i slični su odnosima sa stvarima. Vrhunski i večiti dijalog čovek vodi sa Bogom i tu svoju misao Buber je iskazao u svom poznatom delu Ja i Ti (1923). Buberova popularnost u novoosnovanoj državi Izrael nije bila naročita. Njegovi politički stavovi u odnosu na Arape, pogledi na političko ustrojstvo države, a naročito odnos prema jevrejskoj tradiciji i veri, iskazan u prevodu hasidskih priča i Biblije, marginalizovali su ga u svojoj sredini, dok ga njegov uticaj u Evropi i Americi (naročito posle intenzivnog prevođenja, posle Drugog svetskog rata, njegovih članaka i knjiga na engleski) čini jednom od najprivlačnijih jevrejskih intelektualnih ličnosti sredinom dvadesetog veka. U ovom broju objavljeni su Buberovi tekstovi (Između čoveka i čoveka: šta je čovek?, Dijalozi o ostvarivanju, Dijaloški princip, Nacionalizam, Hasidske priče, Hasidske izreke, i drugi), tekstovi o Buberovoj filozofiji (Moris Fridman, Pamela Vermes, Artur Koen, Franc Rozencvajg, Geršom Šolem.