gradac izdavacka kuca

gradac casopis

biblioteke

Tema broja: Vasko Popa
Priredio:  Branko Kukić 
Broj:  128-129-130
Obim:  240 strana, sa fotografijama

U ovom broju objavljujemo tekstove koje smatramo najrelevantnijim sudom o Popi, dakle tekstove koji doprinose razumevanju i mestu ove poezije u srpskoj i evropskoj književnosti. U ovom broju Gradca nisu objavljeni oni tekstovi koji, po sudu priređivača, predstavljaju samo kompilaciju ili mnoštvo neutemeljenih i neinspirativnih sudova i razmišljanja. Tekstovi samoproglašenih. Što se tiče autora knjigâ o Popi, njih nismo uvrstili u ovaj izbor budući da su te knjige dostupnije čitaocu nego tekstovi rasuti po listovima, časopisima i knjigama. Nekoliko autora je o Popi pisalo u više navrata (S. Velmar Janković, S. Brkić, A. Petrov, N. Petković...), pa sam bio u nedoumici koji tekst da objavim. Odlučili smo se za tekstove koji su se uklapali u koncepciju da se sa što više strana sagleda Popino delo. Nadamo se da je tako “pokriveno” Popino stvaralaštvo, a da ovim autorima nije uskraćeno predstavljanje njihovih osnovnih ideja o Vasku Popi. Ovakva koncepcija je takođe zahtevala da objavimo po dva teksta nekih autora (I. V. Lalić, B. Radović, B. A. Popović), ali i da neke tekstove neznatno ili delimično skratimo. Problem sa tekstovima stranih autora, pored rečenog, sastojao se i u tome što su ti tekstovi najčešće bili pisani za stranog čitaoca, dakle, sa mnogo podataka koji našem čitaocu nisu interesantni. Opredelili smo se za autore čija su tumačenja originalna i koja pokreću ona pitanja u vezi sa Popom koja su kod nas ostala po strani. Mislim da su posebno zanimljive pesme značajnih pesnika (O. Pas, T. Ruževič, M. Degi) posvećene Popi. Te posvete potvrđuju visok ugled koji je Popa, kao pesnik i kao čovek, imao u svetu. Popa je svojom poezijom u nekoliko navrata izazvao burne polemike u našoj književnoj javnosti. Te polemike koliko potvrđuju Popino suptilno osećanje vremena, toliko odslikavaju i uzburkane prilike u našoj novijoj književnosti, ideološke predrasude i nacionalističku euforiju. One takođe svedoče koliko je značajna bila pojava Vaska Pope kod nas i koliko je njegova modernost bila razorna po „duh vremena“, kao što se to, uostalom, neretko događalo u drugim vremenima i u drugim književnostima.