Biblioteka Talas

Biblioteka Talas

Objavljue dela iz filozofije, politike i filozofije istorije.

Objavljeno

  • Kornelijus Kastorijadis Uspon beznačajnosti
  • Žozef de Mestr Spisi o Revoluciji
  • Edvard Halet Kar Šta je istorija?
  • Ted Luelen Uvod u političku antropologiju
  • Hans Hristof Binsvanger Novac i magija
  • Kristof Flajšman Kapitalizam kao religija

U prodaji

Novac i magija

Hans Hristof Binsvanger
Novac i magija
Cena 770 din.

Kapitalizam kao religija

Kristof Flajšman
Kapitalizam kao religija
Cena 880 din.

Copyrights © 2021 Izdavačka kuća Gradac K